Politiekeurmerk veilig wonen (pkvw)

Wat is PKVW?

Dit is een initiatief van de Politie om een standaard te ontwikkelen waarmee aangegeven kan worden of een woning aan bepaalde veiligheidsaspecten voldoet. Het belangrijkste doel is het aantal inbraken in woningen te verminderen. U krijgt alleen het PKVW certificaat wanneer uw gehele woning aan de eisen voldoet. Er worden geen deelcertificaten verstrekt. Een onderdeel van dit keurmerk zijn de gevelelementen. In de afgelopen 5 jaar heeft dit keurmerk zich ontwikkeld tot een eenduidig landelijk keurmerk met ruime draagkracht binnen de kozijnbranche

Veiligheid voorop

Hoe krijgt een woning het keurmerk? Bij nieuwbouw wordt het keurmerk verstrekt aan de iniatiefnemer van het bouwproject. Zowel de omgeving als de woningen zelf worden beoordeeld. Bij een bestaande woning zijn er drie keurmerken te onderscheiden: certificaat veilig wonen, veilig complex en veilige woonomgeving. De laatste twee certificaten zijn erg afhankelijk van de gemeente. Tenslotte ligt de woonomgeving al vast en kan een wooneigenaar geen invloed uitoefenen op veiligheidsaspecten zoals verlichting op een fietspad achter de woning en gemeenschappelijke galerijen. Voor het certificaat veilige woning heeft een huiseigenaar de veiligheid wel in eigen hand.

Hang- en sluitwerk

De deuren en kozijnen kunnen een belangrijke rol spelen bij het beveiligen van een bestaande woning. Het voldoet aan alle moderne veiligheidseisen. Bovendien kijkt onze adviseur met u mee naar de zwakke plekken van uw woning. Een bovenlicht kan worden vervangen voor een rooster. Minder kwetsbaar en even effectief. Het raam dat bereikbaar is via het platte dak van de buren, kan op de draaiklinken worden voorzien van een extra slot. Veilig idee. Uiteraard is het belangrijk om nooit uw sleutels onder de mat of de vuilnisbak te leggenen ramen en deuren altijd goed af te sluiten als u weg gaat. Om vervolgens het certificaat te krijgen, volgt er een controle van de politie in uw woonplaats. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.veiligwonentest.politiekeurmerk.nl