Bouwvergunning ja of nee?

Er is nogal wat onduidelijkheid over de noodzaak van het aanvragen van een bouwvergunning als u uw houten kozijnen wilt vervangen door kozijnen van kunststof. Het antwoord is van vele factoren afhankelijk.

Gaat het om gewoon onderhoud ? hierbij is doorslaggevend of er een verandering optreedt in het uiterlijk van de woning. Een andere materiaalsoort (kuststof in plaats van hout) hoeft geen verandering te zijn als er sprake is van gelijke detaillering, profilering en vormgeving.

Ook als de detaillering, profilering en vormgeving wel verandert,is er geen bouwvergunning nodig als de verandering niet plaatsvindt in de gevel die vanaf de openbare ruimte te zien is. Een andere voorwaarde is dan wel dat de grootte en de plaats van het raam of deur niet wijzigt.

 

Voor een eenvoudige toetsing zie www.vrom.nl