stichting Recycling VKG

De stichting Recycling VKG (SRVKG)

De VKG heeft de Stichting Recycling VKG opgericht om tot een gesloten recycling systeem te komen van kunststof kozijnen. Sinds Januari 2002 is deze recycling bij wet vastgelegd.

De MRPI

Verder heeft de VKG de Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) geïnitieerd. Enkele kunststof kozijnenfabrikanten hebben hun productieproces laten controleren op milieubelasting. Deze milieuscan maakt het mogelijk de diverse alternatieve materialen voor kozijnen met elkaar te vergelijken. Helaas hebben de aluminium en de houtbranche tot nu toe geweigerd een MRPI scan te laten maken. Hierdoor is er een exacte vergelijking in milieubelasting tussen de diverse alternatieven niet mogelijk.